ระดับรางวัลเหรียญทอง

W88-promotions-FSupgrade-202006-TH-big

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

 
 

โปรโมชั่นเริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 00:00:00 (GMT+8) ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 23:59:59 (GMT+8).
สมาชิกยิ่งเล่นยิ่งสามารถอัพเกรดระดับเพื่อรับของเหรียญทองดังรายละเอียดต่อไปนี้ :

เลเวล ค่าประสบการณ์ รางวัลเหรียญทอง
1 0
2 500 10
3 1,000 15
4 1,900 20
5 3,000 25
6 4,000 30
7 4,700 35
8 5,700 40
9 6,600 45
10 7,500 50
11 8,500 55
12 9,400 60
13 11,000 65
14 12,000 70
15 13,000 75
16 14,000 80
17 15,000 85
18 16,000 90
19 17,000 95
20 18,000 100
21 19,000 105
22 20,000 110
23 22,000 115
24 24,000 120
25 26,000 125
26 28,000 130
27 30,000 135
28 32,000 140
29 34,000 145
30 36,000 150
31 40,000 155
32 45,000 160
33 50,000 165
34 60,000 170
35 70,000 175
36 80,000 180
37 100,000 185
38 125,000 190
39 150,000 195
40 200,000 200
41 250,000 205
42 300,000 210
43 350,000 215
44 400,000 220
45 450,000 225
46 500,000 230
47 550,000 235
48 600,000 240
49 650,000 245
50 700,000 250
51 750,000 255
52 800,000 260
53 850,000 265
54 900,000 270
55 950,000 275
56 1,000,000 280
57 1,050,000 285
58 1,100,000 290
59 1,150,000 295
60 1,200,000 300
61 1,300,000 305
62 1,400,000 310
63 1,500,000 315
64 1,600,000 320
65 1,700,000 325
66 1,800,000 330
67 1,900,000 335
68 2,000,000 340
69 2,100,000 345
70 2,250,000 350
71 2,400,000 355
72 2,550,000 360
73 2,700,000 365
74 2,850,000 370
75 3,000,000 375
76 3,150,000 380
77 3,300,000 385
78 3,450,000 390
79 3,600,000 395
80 3,750,000 400

สมาชิกสามารถรับรางวัลเหรียญทองได้ตั้งแต่ระดับที่ 2 ถึง ระดับที่ 80.
เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง, แก้ไขหรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดได้ โดยไม่จำเป็นต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อบังคับใช้ของทาง W88.
ข้อกำหนดทั่วไปและเงื่อนไขการใช้งานโปรโมชั่��ของ W88.com.

Bài viết liên quan